Zadzwoń teraz +48 884 884 997

Wywiad gospodarczy

Zapewniamy najbardziej zaawansowany Wywiad Gospodarczy.

Wywiad gospodarczy to zaawansowane profesjonalne pozyskiwanie, opracowywanie informacji o określonym segmencie rynku, wskazanych podmiotach działających na tym rynku, jego produktach, projektach, działalności i aktualnej kondycji finansowej tak aby informacje wykorzystać do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, uniknięcia strat. 

Głównymi elementami wywiadu gospodarczego są: gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji. Wywiad gospodarczy oraz jego unikalne narzędzia i metody gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji są ważną bronią konkurencyjną.

Wywiad gospodarczy jest:

 • zdobyciem pożądanej informacji
 • metodą zapewniającą wiarygodną i rzetelną ocenę
 • narzędziem prezentowania nowych możliwości firmom lub innym podmiotom
 • sposobem na poprawę pozycji konkurencyjnej podmiotu
 • narzędziem wczesnego ostrzegania firm o zagrożeniach

Jaki wywiad zapewnić przedsiębiorstwom?

Świadczymy szeroki wybór usług dla przedsiębiorstw, ale najważniejsze z nich można podsumować następująco:

 • wykrywanie zagrożeń ze strony konkurencji
 • zwiększenie przewagi nad konkurencją poprzez zebranie informacji
 • ustalanie wiarygodności gospodarczej i ekonomicznej kontrahenta lub partnera.
 • weryfikację lojalności pracowników i kadry kierowniczej
 • ustalenie składników majątkowych dłużnika,
 • ustalenie aktualnej siedziby nierzetelnego kontrahenta, dłużnika
 • zbieranie informacji ekonomicznych dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji
 • społecznych i zawodowych,
 • zdobywanie informacji gospodarczych, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym,
 • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych, patentów lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową firmy.

W ramach bardziej szczegółowego wywiadu gospodarczego zapewniamy:

 • rozpoznawanie nowych lub potencjalnych konkurentów,
 • dostarczenie najważniejszych informacji o podmiocie, który ma zostać zakupiony,
 • przekazywanie informacji o zmianach politycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na firmę,
 • dostarczenie informacji w celu promowania nowych inwestycji, itp.,
 • pomoc we wdrażaniu nowych narzędzi zarządzania,
 • pomoc w przeglądaniu stanu bezpieczeństwa informacji,
 • pomoc w tworzeniu wydziału wywiadu gospodarczego lub działu bezpieczeństwa informacji,
 • pomoc w opracowaniu planu bezpieczeństwa informacji.

Czym cechują się nasze usługi

Przeprowadzając wywiad gospdoarczy czy też inne usługi detektywistyczne, tożsamość klienta zawsze pozostaje anonimowa, jest to istotna kwestia zwłaszcza w momencie gromadzenia informacji z osobowych i z nieosobowych źródeł indywidualne podejście do klienta i oczywiście obiektywność, czyli nie powielamy schematów, każde działania podejmowane są adekwatne do konkretnej sytuacji; nie koloryzujemy wyników, natychmiastowość działania – jesteśmy elastyczni, wkraczamy od razu, gdy tylko wystąpi taka potrzeba usługi realizujemy jednorazowo lub jako stałe zlecenie. 


- Mamy do dyspozycji zaawansowane technologie oraz szerokie kontakty, dzięki czemu szybko i skutecznie możemy dotrzeć do znaczących w danej sprawie informacji. 

- Z usług naszej wywiadowni gospodarczej korzystają zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy działające na międzynarodowym rynku.

- W zakresie prowadzonych przez nas spraw, na życzenie naszych klientów występujemy przed sądem w charakterze świadków.

Infolinia 24h +48 884 884 997

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, nawet przy najcięższych sprawach.

Napisz do nas!

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem